Yavru Kangallar Logo


Anasayfa
Yavru Kangallar
Anne Baba Kangallar
İletişim

Karacabey TİGEM
Kangal Köpeği Tarihçesi
Kangalın Vücut Yapısı
Kangal Köğeği Karakteri
Kangal Köpeği Üretimi


İşletme, 1300 yıllarında Osmanlı Sultanı Orhan Gaziye Kayınpederi Köse Mihal tarafından hediye edilen arazide kurulmuş olup, zamanla etraf arazilerde satın alınarak “Çiftlikat-ı Hümayun” adı ile ordunun binek atı, keçe, yapağı vb. hayvansal ürün ihtiyaçlarını karşılama görevini Cumhuriyet dönemine kadar sürdürmüştür. İşletme 1926 yılında “Ziraat Vekâletine” devredilerek, “Karacabey Harası” ismi ile 1983 yılına kadar Türkiye hayvancılığının özellikle Marmara Bölgesi hayvancılığının ıslahı yönünde başarılı çalışmalar yapmıştır. 1984 yılında Haralar ve İnekhanelerin Devlet Üretme Çiftlikleri ile birleşmesi neticesinde, Kamu İktisadi Kuruluşu olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Karacabey Tarım GGletmesi Müdürlüğü” adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. 1994 yılında “Gktisadi Devlet TeGekkülüne” dönüştürülmüş olup, görevini bu statüde devam ettirmektedir.

İşletmede (Kangal) ve Akbaş (Karbeyaz) ırkı çoban köpeklerinin yetiştiriciliğine 1992 yılında başlanmıştır. Bu yetiştiriciliğin amacı; ülkemizin değişik bölgelerinde bilinçsiz ve başıboş üreme ve yetiştirme neticesinde ırk özelikleri iyice yozlaşarak, neslinin kaybolma tehlikesine giren Türk Çoban köpeklerinden olan Kangal (Karabaş) ile Karbeyaz (Akbaş) çoban köpeklerinin ırk özelliklerini en iyi temsil eden materyalin seleksiyonla çoğaltılarak, ırkın muhafazası ve ihtiyaç duyan üreticilere intikalini sağlamaktır.
İşletmede köpekçilik ünitesinde değişik döl kademelerinde 86 baş Karbeyaz (Akbaş) 151 baş Karabaş (Kangal) olmak üzere 237 baş köpek mevcut olup, yılda yaklaşık 200–250 damızlık yavru dağıtılmaktadır.